DraftSight

DraftSight

Functions like creation, editing, viewing and markup for 2D drawings
Người dùng đánh giá
4.5  (41 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
6.2
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 3 giải thưởng
Uses a minimal, yet simple UI to create, edit, view, and mark up 2D drawings. It includes production tools, an API and makes transition easier from other CAD apps.
Anh sẽ tìm thấy một giàu có tiêu khiển của trực tuyến huấn luyện nguồn lực trong SwYm DraftSight cộng đồng.
Thêm vào cộng đồng facilitaties một collaborative, thiết kế-tập trung môi trường đâu hệ cộng đồng của CAD dùng có thể học và interact với thành viên, và để cho họ quan tâm ý kiến nghe nói về cụ thể topics, thách thức nó luôn hay gì khác họ là đam mê khi nói đến CAD và DraftSight.
Thật là dễ để tham gia và truy cập học những nguồn tài nguyên, hỏi và câu trả lời iQuestions, và nhiều hơn nữa. Tham gia 3DSwYm DraftSight cộng đồng bây giờ.
Thông tin được cập nhật vào: